Repetities

Een van de bijzonderheden van het koor is de repetitietijd, namelijk de maandagochtend van 9.30 tot 12.00 uur. Een perfect begin van de week voor iedereen die van zingen houdt en zich op dat dagdeel vrij kan maken. We repeteren in de Oud-Katholieke kerk aan de Witte de Withstraat 2 te Groningen. Een aantal keer per jaar kiezen we er voor te oefenen in de uitdagende akoestiek van een andere ruimte, zoals de kloosterkerk in Thesinge.

Nieuwe leden

Na drie keer gratis meezingen (let wel: aaneengesloten!) vindt er een evaluerend gesprek plaats met de dirigent en een bestuurslid, waarna beslist wordt of je lid kunt en wilt worden van ons koor. Vanaf die datum gaat officieel je betalend lidmaatschap in. De maandelijke contributie bedraagt € 24.00 per maand, ook in de vakantiemaanden. Voor lagere inkomens is er een regeling mogelijk.
Er volgt dan een (wederzijdse) proefperiode van 3 maanden. Bij twijfel wordt er een stemtest afgenomen.

Overige zaken


Regelingen rond de gang van zaken binnen ons koor vind je in het huishoudelijk reglement.

gewijzigd op: 21-12-2018