Kamerkoor Con Anima Groningen

Libera me


Wij mensen zijn schakels in een keten. De generaties vóór ons dragen we in ons mee terwijl wij degenen die na ons komen voeden. En al veranderen de omstandigheden, in de kern zijn er overeenkomsten. Dat geldt voor onze gedachten, ons gevoel; voor teksten en muziek. Dat geldt evenzeer voor mens-overschrijdende behoeften of problemen. Zoals macht die ons levenspad beïnvloedt en onvermijdelijk tot onmacht leidt. Con Anima heeft “macht en onmacht” als thema gekozen voor haar nieuwe programma.

In het project "Libera me" verbinden we historisch en hedendaags perspectief. We grijpen terug op de kracht van gregoriaanse en polyfone melodieën, deels authentiek, deels ingebed in klankstromen. Instrumenten (enkele experimenteel), soundscapes en vocale improvisaties versterken de resonans van het geheel. Geestelijke liederen verklanken de zoektocht naar veiligheid en bezinning. Wij leggen de tekst graag uit in vrije vertaling. Onze wereldse nummers daarnaast benadrukken de behoefte aan erkenning, plezier en verbinding. Speciaal voor dit project zijn door Anke Brouwer 2 werken gecomponeerd voor koor en solo: “Verdwaald Liedje” op tekst van Hugo Claus en “De Liefde” op basis van een geestelijke passage.

Con Anima werkt samen met beeldend kunstenaars, die het thema op eigen wijze vormgeven. Centraal staat een textiele installatie gebaseerd op levensadem en zelfrealisatie. Ook de theatrale aankleding is in hun handen. De vormgeving nodigt uit tot eigen beleving en verwondering.

Libera me: Macht intrigeert, maar bevindt zich meestal buiten onszelf. Onmacht daarentegen is vaak de basis van ons lijden. Op alle gebied en op elke schaal kan dat zijn. We willen ons bevrijden van de onmacht die ons gevangen houdt, beknelt en pijnigt. We willen onszelf kunnen zijn, een plek opeisen. We zoeken bronnen om kracht uit te putten, om in balans te komen. Mogelijk moet hiervoor de comfortzone verlaten worden opdat het onverwachte een kans krijgt, tenminste als we het toelaten. De voorstelling Libera Me is gebaseerd op dit uitgangspunt en biedt deelnemers de ruimte om hier op eigen manier betekenis aan te geven. Er zijn ingrediënten; er is een format; er zijn deelnemers. De optelsom kan tot verrassingen leiden op basis van variabele omstandigheden.

01-07-2021