Jan Verbogt

Sinds medio oktober 2010 is Jan Verbogt dirigent van Con Anima. Hij is opgeleid als dirigent aan het conservatorium in Tilburg, en Antwerpen. Na allerlei grootse projecten (o.a. met DGWA Vocale Instrumentale in Antwerpen, als producer bij de BRT, als dirigent bij het Philharmonisch Koor van Antwerpen en de Munt, als chef-dirigent van het Moravisch Philharmonisch Orkest uit Tsjechië) en een studie Wijsbegeerte in Antwerpen, heeft Jan de grootse muzikale werken de rug toegekeerd. Hij is naar Groningen gekomen en na een periode zonder dirigeren, waarin hij zich bezighield met wijsbegeerte, is hij nu een aantal jaren op een andere, kleinere manier met muziek bezig.

Jan:
Ik ben nu beland op het punt dat ik me afvraag, waar gaat het om? Mij gaat het om de echte dingen. Het gaat om mensen. Het gaat om met elkaar vanuit mijn talent, mensen dingen te laten doen, waardoor ze zichzelf kunnen overstijgen. Dat is mijn grootste doel. Het is een hele uitdaging om met mensen, die muziek willen maken en daarin willen groeien, samen te werken.

Wat maakt dat jij voor Con Anima gekozen hebt?
De groep Con Anima heeft een kern in zich van mensen die op zoek zijn naar avontuur. Dat avontuur is niet altijd zichtbaar. Ik weet zelf ook niet waar het zich bevindt, maar het is wel voelbaar. In Con Anima zit een vorm van zuiver denken, van bij jezelf willen blijven. Ik vind het fijn om bij Con Anima mezelf te kunnen zijn en vanuit mijn kwaliteiten de kwaliteit van de ander te kunnen raken.

Wat typeert jou, als dirigent?
Vanuit mijn eigen energie deins ik voor niets terug. Het gaat me niet om de moeilijkheidsgraad van een stuk, maar de moeilijkheid van de groep. Ik ben op zoek naar de zwakheden in de groep om te zorgen dat ze vanuit de zwakheid de kracht terug kunnen vinden.

Wat kunnen (nieuwe) zangers (m/v) van jou leren?
Gelukkig te worden met wat ze kunnen en niet van wat ze presteren. Om vanuit dat kunnen tot een bepaalde prestatie te komen, die dicht bij hen ligt. Ik probeer de barricades bij iedereen weg te halen.

Wat zijn je ambities met Con Anima?
Nieuwe dingen doen. Op zoek gaan naar originaliteit, de originaliteit van de persoon gekoppeld aan die van de groep Con Anima. Hierdoor ontstaat een creatief proces. De zangers moeten er ook plezier in kunnen beleven en bereid zijn om onvoorwaardelijk te zijn. De meerwaarde die dat geeft is belangrijk. Koor en dirigent vinden elkaar in de vraag: “Wie zijn wij eigenlijk?”

Hoe denk jij over de maandagochtend - het repetitietijdstip van Con Anima?
Het leven bestaat uit ritme. Vandaar dat het ritme in de muziek ook zo belangrijk is om te voelen. De maandagochtend-energie is een ideaal uitgangspunt voor zo’n ritme. Je kunt er de hele week op doorzetten.
We leven in een systeem van weken. Op een maandag beginnen is in het sociaal systeem waarin we leven dan anders dan starten op de dinsdag. Je moet kunnen zeggen: “Ha, het is weer maandag, we mogen weer naar Con Anima!” Dat is wat Con Anima uit kan stralen. De leden weten dat al. Con Anima heeft iets in handen dat anderen niet hebben. Onder dit enthousiasme zit de ambitie om naar kwaliteit te streven. Naar zuiver en puur zingen, niet zuiver omdat het van het stuk moet, maar omdat je dat vanuit jezelf wilt. Con Anima onderscheidt zich daarin van ander koren.

 

02-05-2019

Dirigent Jan Verbogt