Deelname aan het project

Projectleden zijn van harte welkom om mee te zingen. Con Anima biedt hiervoor twee mogelijkheden. 

 1. Tijdelijk lidmaatschap
  Deelnemers die tijdelijk lid willen worden betalen het lidmaatschapsgeld voor een periode van minimaal 7 maanden t/m het laatste optreden en de evaluatie. Bij tijdelijk lidmaatschap verwachten wij ook een wekelijkse deelname aan de repetities.
  Wanneer een tijdelijk lid later in wil stappen (na wederzijdse goedkeuring) kan een aanvulling op de contributie worden gevraagd. Richtlijn is de eigen bijdrage voor deelnemende niet-leden.
  Voor originele partituren wordt € 10- extra gerekend. De andere muziek kun je zelf downloaden en afdrukken.

 2. Deelname zonder lidmaatschap
  Deelnemers die zelfstandig kunnen en willen studeren betalen een bedrag van € 150.-. Hierbij is inbegrepen een introductiedag, twee workshops (hele dagen), de generale repetitie en drie concerten.
  Voor originele partituren wordt € 10- extra gerekend. De andere muziek kun je zelf downloaden en afdrukken.
  Blijkt er gaande weg behoefte aan een extra repetitiemoment, dan kan dat op de volgende manieren:
  • Het is mogelijk incidenteel aan te sluiten bij een reguliere repetitie. Hiervoor geldt een bijdrage van € 8,- per keer.
  • Een of meerdere leden op projectbasis spreken met de dirigent op eigen kosten een repetitie af en betalen daarvoor de dirigent rechtstreeks. Con Anima is hier verder niet bij betrokken.

Er staan studiedagen gepland op 6 feb. 2022

10-12-2021